top of page
gb.png
za.png
Aansoek om 'n beurs

Die Swellendam Beursfonds bied studente wat in Swellendam woon, die geleentheid om aansoek te doen om 'n finansiële bydrae van die Swellendam Beursfonds.

Om te verseker dat die fonds versprei word waar dit nodig is om die impak te maksimeer, sal aansoekers verwag word om sekere kriteria te voldoen. Hoofkriteria vir die aansoeke is:

  1. 'n werklike behoefte aan finansiële hulp

  2. woonagtig binne die munisipale grense van Swellendam

  3. het graad 12 suksesvol voltooi

  4. die beoogde studie moet by 'n amptelike Suid-Afrikaanse universiteit of kollegegevolg word

  5. die potensiaal om die beoogde studie suksesvol te voltooi

  6. begeerte om by te dra tot die samelewing deur maatskaplike betrokkenheid

Die beplanning en sperdatums vir die jaarlikse aansoekproses word op ons Facebook-bladsy gepubliseer.

 

Aansoeke sal deur die Swellendam Beursfondskomitee beoordeel word. Die uitslag van die assessering sal aan die aansoeker gekommunikeer word.

bottom of page